За мен

Д-р Галина Недкова Арабаджиева - специалист по вътрешни болести, кардиология. Завършва медицина през 1994г. След дипломирането си работи в селски здравен участък, Курортна поликлиника „Албена” и Бърза медицинска помощ, гр. Варна, а от 2002 г. е ординатор в ИКО на МБАЛ „Св. Марина”, Варна, а от 2013 г. е в Отделението по обща кардиология. През м.05.2002 г. придобива специалност Вътрешни болести, а през м.06.2008 г. – специалност Кардиология. Участвала е в международни конференции и конгреси, както и в индивидуални обучения в Национална кардиологична болница, гр. София, и МБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна.

Опит

специалист по вътрешни болести, кардиология.
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1