За мен

Д-р Атанасова завършва медицина в СУ " Св. Климент Охридски" през 2013 г. От 2014 г. специалзира кардиология в УБ" Лозенец". За същия период работи във Великобритания като лекар - вътрешни болести. От 2019 г. работи в МЦ " Полимед".

 

Професионален опит

от 2013 г. до 2018 г. - лекар-специализант, клиника по кардиология УБ" Лозенец"

от 2017 г. към момента - лекар - вътрешни болести Fitzwilliam hospital, Peterborough

м.02.2019 г. - м. 06.2019 г. - асистент вътрешни болести към Медицински факултет на СУ " Св. Климент Охридски"

от 2019 г. към момента - лекар в МЦ "Полимед"

 

 

Провежда кардиологични диагностично-консултативни прегледи и има опит в извършването на високо специализирани дейности (ВСД): ехокардиография, велотест (ЕКГ стрес-тест), 24-часа холтер ЕКГ мониториране, 24-часа мониториране на артериално налягане.