За мен

Д-р Атанасова завършва медицина в СУ " Св. Климент Охридски" през 2013 г. От 2014 г. специалзира кардиология в УБ" Лозенец". За същия период работи във Великобритания като лекар - вътрешни болести. От 2019 г. работи в МЦ " Полимед".

 

Професионален опит

от 2013 г. до 2018 г. - лекар-специализант, клиника по кардиология УБ" Лозенец"

от 2017 г. към момента - лекар - вътрешни болести Fitzwilliam hospital, Peterborough

м.02.2019 г. - м. 06.2019 г. - асистент вътрешни болести към Медицински факултет на СУ " Св. Климент Охридски"

от 2019 г. към момента - лекар в МЦ "Полимед"

 

 

Провежда кардиологични диагностично-консултативни прегледи и има опит в извършването на високо специализирани дейности (ВСД): ехокардиография, велотест (ЕКГ стрес-тест), 24-часа холтер ЕКГ мониториране, 24-часа мониториране на артериално налягане.

Опит

лекар - кардиолог
1000, София, България, ул. Брегалница 47
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

2013 - 2018
Кардиология
УМБАЛ Лозенец
София , България

Специалности

Кардиология

Сертификати

Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2020-01-21
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2020-01-21
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2020-01-21
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2020-01-21

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb