Опит

Кинезитерапевт
1000, София, България, ул. Зайчар 134
info@mcmedcross.com https://mcmedcross.com +359 88 211 2083 +359 2 405 3270
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 18:30

Вторник

13:00 - 18:30

Сряда

13:00 - 18:30

Четвъртък

13:00 - 18:30

Петък

13:00 - 18:30

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
Услуги в тази практика
 • Физиотерапия
 • Кинезитерапия
 • Кинезиологичен тейпинг
 • Лечебен масаж

Образование

2017 - 2018
Магистър "Кинезитерапия при неврологични и психични заболявания"
Национална Спортна Академия "Васил Левски"
2015 - 2017
Бакалавър по специалност Кинезитерапия
Национална Спортна Академия "Васил Левски"
2013 - 2015
Бакалавър Медицинска рехабилитация - ерготерапия
МУ София
2008 - 2013
Биология
Национална природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов"
София , България

Специалности

Кинезитерапия
Физикална и рехабилитационна медицина

Организации, в които членувате

 • Асоциация на физиотерапевтите в България

  Самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Услуги

 • Физиотерапия
 • Кинезитерапия
 • Кинезиологичен тейпинг
 • Лечебен масаж

Поканете ваши колеги в CredoWeb