За мен

  • От юли месец 2008 година асистент в катедра Епидемиология и МБС, МУ- Пловдив
  • Обучения на студенти по медицина, дентална медицина, фармация, инспектори по опазване на общественото здраве
CV_BG (1).doc

Опит

Специалности

Епидемиология на инфекциозните болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb