За мен

  • От юли месец 2008 година асистент в катедра Епидемиология и МБС, МУ- Пловдив
  • Обучения на студенти по медицина, дентална медицина, фармация, инспектори по опазване на общественото здраве

Опит

д-р Христиана Бацелова създаде публикация
2020
Препоръки на СЗО  за приложение на лични предпазни средства при работа с пациенти с  COVID-19 инфекция
default image
Препоръки на СЗО за приложение на лични предпазни средства при работа с пациенти с COVID-19 инф...

Заболяването Корона вирус 2019 се причинява от COVID-19 вирус, който беше изолиран за първи път в...

Публикации

Препоръки на СЗО  за приложение на лични предпазни средства при работа с пациенти с  COVID-19 инфекция
Публикация
Препоръки на СЗО за приложение на лични предпазни средства при работа с пациенти с COVID-19 инфекция