Публикация

Медици ще бъдат обучавани за борба с детския диабет


От 6 април до 27 май в 20 града лекари и медицински сестри от детските градини и училищата ще преминат обучение  в областта на борбата с детския диабет.

Инициативата е част от проекта „Децата с диабет не са различни”, реализиран под патронажа на Министерството на здравеопазването. Организатор е Националната асоциация на децата с диабет.

Обучението ще се провежда от висококвалифицирани детски ендокринолози и медицински сестри от университетски клиники. Семействата на деца с диабет също ще могат да получат насоки от специалисти относно необходимите за тях грижи в домашни условия.

Освен познания за същността на детския диабет, лекарите и медицинските сестри ще придобиват практически умения за съвременната инсулинова терапия и контрол.

Курсът ще включва измерване на кръвната захар, поставяне на инсулин, работа с инсулинови помпи и инсулинови писалки.

Важно място в подготовката ще бъде отделено на разясняването на възможни проблеми в условията на училищата и детските градини. След преминаване на обучението медицинските сестри и лекарите ще получават сертификат и точки, които удостоверяват повишаване на професионалната им квалификация.

В световен мащаб разпространението на диабета се увеличава непрекъснато. Вече се говори за пандемия, засягаща всички възрастови групи. Характерно за заболяването е, че то засяга и новородените. Данните у нас сочат, че децата с диабет са около 3000. 
Докато преди 10 години най-чест беше диабетът в пубертетната възраст, сега тенденцията е към снижаване на възрастта – около 5-6 години. 

Отключващите фактори са критичният преход от предучилищна в училищна възраст и   предизвикателства на нова обстановка и ангажименти.

Специалистите по ендокринология отчитат, че детският диабет е много лабилен. Той се влияе от промените в теглото и височината, както и от хормоналния дисбаланс в пубертетната възраст. Ключови фактори са и непредсказуемата физическа активност и прием на храна, свръхнатоварването в училище, променливия дневен режим. 

В България вече се налага модерното лечение с използването на инсулиновите помпи. С тях се дава възможност да се адаптира инсулиновата доза и лечението да се доближи максимално до ендогенната инсулинова секреция като при здрави деца. Така се постига отличен метаболитен контрол и се подобрява качеството на живот.

Отчита се, че комплексното лечение – инсулин, диета, физическа активност, дава добри резултати в съчетание с обучението в самоконтрол.

Повишаването на познанията на хората и превенцията на заболяването е акцент и в инициативите на Международната организация по диабет през периода 2009-2013 г. 

Отчита се, че по официални данни от заболяването са засегнати 285 милиона души в цял свят. Други 344 милиона души са в риск от диабет тип 2.

Коментари