Публикация

Признание за ФОЗ от БЛС

Признание за ФОЗ от БЛС

Признание за ФОЗ от БЛС


На 21-22 април в Несебър се състоя Третата научно-практическа конференция на Български лекарски съюз на тема: "Здравеопазването - настояще и бъдеще. Новости в профилактиката, ранна диагностика и лечение в медицината". На значимия научен форум присъстваха 250 представители на медицинската общност от цялата страна.

По време на авторитетното събитие с Грамота за активен принос към продължаващото медицинско обучение и дейно участие в организацията и подготовката на научно-практическите конференции на БЛС, както и с почетен знак на БЛС бяха наградени Деканът на Факултета по обществено здраве при МУ-София проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, проф. д-р Невена Цачева, дмн (Ръководител Катедра по трудова медицина, ФОЗ, МУ-София) и доц. д-р Жени Стайкова, дм (Катедра по превантивна медицина, ФОЗ, МУ-София). Поздравления на отличените!

 

Коментари