Публикация

Съдът отмени окончателно и стандарта по кардиохирургия

Съдът отмени окончателно и стандарта по кардиохирургия

Причината – липсват мотиви, не е предоставен и срок за обществено обсъждане


Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно Наредба № 3/25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“, издадена от министъра на здравеопазването. 

Съдът е установил, че проектонаредбата, както и проектът за изменението ѝ са публикувани на сайта на МЗ без мотиви и доклад. Не е предоставен и срок за обществено обсъждане, информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

При тези данни се приема, че подзаконовият нормативен акт е приет в противоречие с чл. 77 АПК и чл. 26, ал.2 ЗНА, тъй като обществено обсъждане на проекта на наредбата не е проведено. Посочените разпоредби са с императивен характер и имат за цел да осигурят възможност на заинтересованите лица да изразят тезите си и да направят възражения. Ето защо пренебрегването на посочените изисквания, както е в случая, съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като засяга формирането на волята на административния орган и се отразява на правилността на приетото от него, изтъква сдружението.

Съдът приема, че при издаване на наредбата е нарушена и разпоредбата на чл.28, ал.2 ЗНА. В случая към проекта за медицински стандарти не са изложени мотиви, както и доклад. Изискването към съдържанието на мотивите към проекта за нормативен акт е гаранция за спазване принципите за законност, последователност, предвидимост, пропорционалност, публичност и прозрачност. Поради това липсата на мотиви, както в случая, съставлява съществено нарушение на процедурата по приемане на подзаконовия нормативен акт, тъй като осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за неговата законосъобразност.

Делото срещу наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“ е образувано по жалба на Центъра за защита правата в здравеопазването, Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и Българската болнична асоциация. 

Съдия Йовка Дражева е подписала решението с особено мнение.

МЗ е осъдено да заплати всички съдебни разноски.

Коментари