Публикация

Работна група създава регистър на медицинските изделия

Работна група създава регистър на медицинските изделия

В нея участват представители на МЗ, ИАЛ


Днес, 28 септември, със заповед на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров е създадена работна група, която има задача да обсъди и анализира съществуващата нормативна уредба в областта на медицинските изделия и при необходимост да изготви съответните промени.

Целта е създаване на регистър на медицинските изделия, които се разпространяват на територията на България, информира Министерството на здравеопазването.

На кръгла маса, проведена на 25 септември, зам.-министърът на здравеопазването Лидия Нейчева заяви, че намерението на ръководството на МЗ е да се пристъпи към регулация на цените и на пазара на медицински изделия, като първата стъпка за това е изработването на национален регистър на медицинските изделия.  

В работната група участват представители на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, както и други експерти, ангажирани с проблемите в тази сфера. Първото й заседание ще се проведе през следващата седмица.
 

Коментари