Публикация

Експерт „Регулаторна координация“ – гр. София

Експерт „Регулаторна координация“ – гр. София

Изискват се познания в областта на лекарствената регулация


Във връзка с разширяване на своето портфолио и навлизане на нови пазари, най-големият български фармацевтичен производител – „Софарма“ АД, увеличава обема на регулаторната си дейност.
Въз основа на това „Софарма“ АД обявява подбор на кандидати за длъжността експерт „Регулаторна координация“ в направление „Регулаторни дейности“ към дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“.

Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование в съответната на длъжността професионална област като фармация, химия, биология. 
- Познания в областта на лекарствената регулация: трябва да познава структурата на регистрационното досие и изискванията на ЕС към регистрационната документация;
- Опит в областта на регулаторни дейности и/или електронни бази-данни в фармацевтична индустрия /или в държавни регулаторни органи/ ще се счита за предимство. 
- Отлични компютърни умения: трябва да може да работи добре със специализирани системи и бази-данни.
- Отлично владеене на английски език: трябва да може да води бизнес кореспонденция по съвременни изисквания. 
- Добри комуникативни умения и умение за работа в екип.

Основни функции на длъжността:
- Координиране на дейности по подготовка на документацията за регистрация, пререгистрация и промени и подаване на съответните регулаторни органи; 
- Подготовка на регистрационна документация в електронен формат съгласно изискванията на ЕС: създаване на структура на досие за нова регистрация в електронната система за документооборот, пълно окомплектоване на документация в електронен формат (eCTD), публикуване и валидиране на досието.

Ние предлагаме:
- Отлични условия на труд в престижна и динамично развиваща се компания;
- Интелигентна среда с възможност за много контакти в страната и чужбина;
- Възнаграждението е обвързано със заплата и социален пакет за позицията.
- Работното място е в офиса на дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“ – София, кв. Дървеница, бул. „Кл. Охридски“ 3.

Начин за кандидатстване – чрез мотивационно писмо и автобиография със снимка.

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари