Публикация

НЗОК и Главна асоциация на институциите за социална сигурност на Австрия обсъждат сътрудничество

НЗОК и Главна асоциация на институциите за социална сигурност на Австрия обсъждат сътрудничество

Постигнати са договорености за плащанията от страна на касата за лечението на български граждани в тази европейска държава


Днес (10 октомври 2017 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бе домакин на среща с представители на Главната асоциация на институциите за социална сигурност на Австрия. 

От страна на гостите присъстваха г-н Петер Винигер – ръководител на международния отдел (който е и контактна точка за връзка с финансовите отдели на здравноосигурителните институции на страните членки на ЕС), и г-жа Херта Бауман – зам.-председател на отдела. НЗОК бе представена от проф. д-р Красимир Гигов – член на Надзорния съвет на институцията от квотата на работодателите, проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. – управител на касата, както и експерти от институцията.

Обсъдени бяха редици аспекти на доброто сътрудничество между двете страни предвид предстоящото ни съвместно председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 
Постигната бе договореност за обмен на информация в рамките на проект „Социални агенции за бъдеща Европа“ (САФЕ).

В ползотворна дискусия бяха постигнати договорености за плащанията от страна на НЗОК за лечението на български граждани в лечебни заведения в Австрия в изпълнение на европейските регламенти. 

Двете страни се споразумяха с взаимни усилия да постигнат баланс в изплащане на дължимите от българска страна средства в рамките на възможностите на бюджета, при стриктно спазване на националните и европейското законодателство.
 
 

Коментари