Публикация

ЧЕТИРИМАТА МУСКЕТАРИ НА ЗДРАВЕТО

ЧЕТИРИМАТА МУСКЕТАРИ НА ЗДРАВЕТО

С усмивка за важните вещества :-)


Навсякъде по света сърдечно-съдовите заболявания и техните усложнения – инфарктите и инсултите – са водеща причина за смъртността .  

За главен виновник в образуването на  плаки, които запушват  съдовете и причиняват сърдечно-съдови инциденти, е  обявен холестеролът. 

Установен е интересен биохимичен факт: молекулата на  витамин Д и молекулата на  холестерола имат обща молекула-предшественик: 7-дехидрохолестерол. Изказано е предположението, че когато  витамин Д е малко, холестеролът е повече от нормалното  и вероятно това е причината за  инфарктите и инсултите. 

В хода на редица наблюдения е забелязано, че сред населението в северните части на Великобритания честотата на  инфарктите и инсултите е по-висока, отколкото сред живеещите на юг. На пръв поглед това е лесно обяснимо – на север слънцето грее по-слабо, следователно, витамин Д се произвежда по-малко. След проведено лечение с витамин Д на хората в  северните  части на страната нивото на витамин Д се повишило,  подобрило се костното здраве,  но заболеваемостта и смъртността от сърдечно-съдови заболявания не се променила. Явно, ниското ниво на витамин Д не е причина за тях, а само маркер за недостатъчното  действия на светлината върху кожата.

 

Предположено е, че  в кожата под влияние на  слънцето се образува още нещо, което влияе на сърдечно-съдовите заболявания.След поредица от изследвания  е установен друг интересен  факт: под влияние на ултравиолетовите лъчи  в кожата се  изработва не само витамин Д, но и азотен окис (NO) - веществото, което отпуска гладката мускулатура на съдовете. При неговия дефицит тонусът на съдовете е повишен, артериалното налягане също е повишено. Важно е да отбележим, че азотният окис е и онова вещество, което предизвиква ерекция при мъжете, а препаратът "Виагра" действа именно чрез  повишаване нивото на азотния окис в пещеристите тела на  половия член.

Проведено е изследване с група пациенти с хипертония, които  преминали  курс на лечение в солариум.Отчетено е спадане на артериалното налягане с 15%. Това до голяма степен обснява   защо  живеещите в средиземноморския  регион  страдат от хипертония, инфаркти и инсулти  по-малко - явно, не само средиземноморската диета е причина за това. Слънцето -ето важното допълнение към диетата! Чрез допълнителни биохимични изследвания е доказано, че кожата съдържа огромни запаси азотен окис, които се освобождават под влияние на слънцето.

Освен това  е доказано, че въздействието на слънчевата светлина предизвиква повишаване не само на  витамин Д и азотния окис, но и на серотонина («хормона на щастието»).Съвсем очевидно е:  нашето настроение и самочувствие са значително по-добри, когато небето е  ясно и свети слънце, отколкото в облачно мрачно време.

 Всичко това доказва, че под влияние на  слънчевата светлина в кожата протичат много необходими за здравето реакции.

“Един за всички, всички за един!” е девизът на мускетарите. Точно така Слънцето (Д’Артанян), витамин Д (силният Портос), азотният окис (благородният Атос) и серотонинът (духовният Арамис) заедно поддържат нашето здраве.

Коментари