Публикация

7-ми Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

7-ми Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

Семинарът ще се състои в периода 25-27 април 2018 г. в град Пловдив, Хотел "Алианс"


Седмият Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти се провежда в годината, в която Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” навършва 60 години от основаването си, юбилей, който отбелязваме под мотото „Модерни изследвания, основани на дългогодишна традиция и опит”.

 

Това мото отразява „тайната” на успеха на българската физикохимична наука, двата задължителни елемента на всяка успешна научна дейност – приемственост, опираща се на традиция, същностно познание и богат изследователски опит и непрекъсната промяна, гарантираща „модерност” в смисъла на напредък в съзвучие със съвременните тенденции на научното развитие и идеи.

 

Традицията на българската физикохимична школа е белязана с новаторство, високо научно качество, международна разпознаваемост и безспорен престиж и се дължи на успешната и плодотворна дейност на редица видни изследователи, учени по дух и призвание.

 

 

Повече информация и регистрация: http://newevent.bg/events/327/7-mi-nauchen-seminar-po-fizikohimiya-za-mladi-uche

Коментари