Публикация

ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА РАННАТА КАРДИО-РЕСПИРАТОРНА АДАПТАЦИЯ У ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ НА РАННАТА КАРДИО-РЕСПИРАТОРНА АДАПТАЦИЯ У ДОНОСЕНИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

Доц. Д-р Виктория АТАНАСОВА, д.м. УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, Плевен, Клиника по Неонатология ­­IV Научно-Практическа Педиатрична Конференция "Социално-значими заболявания в детската възраст" - В. Търново, 16-17.03.2018


ЦЕЛ НА ДОКЛАДА

 

•Физиология на кардио-респираторната адаптация при доносеното

новородено

 

•Компромати на ранната кардио-респираторна адаптация на доносеното новородено

 

•Оценка на новороденото – коментари и клинична стойност

 

•Собствени проучвания, касаещи ранната адаптация на доносеното новородено

 

•Изводи за клиничната практика

 

Виж презентацията в прикачения файл: 

Прикачени файлове

Коментари

Както винаги качествен и задълбочен анализ на доц Атанасова с много важни изводи.Отново сериозни проблеми във връзка с нарастването на честотата на секцио цезареа.