Публикация

Професионална отговорност на лекарите в европейските страни

Презентацията е представена от д-р Реджинато


В областта на професионалната отговорност на лекарите в Европа можем да групираме страните в три категории:

 

Дания-Финландия-Швеция-Холандия

 

В тези страни има висок брой оплаквания с тенденция към увеличаване и това дава възможност за комбиниране на големия брой оплаквания с голям брой увреждания (44% в Дания,  35% във Финландия, 45% в Швеция). За управлението на медицинските грешки съществува система NO FAULT (БЕЗ ГРЕШКА). Въпреки тази благоприятна връзка между оплаквания и компенсация, разходите на човек от населението са скромни, вариращи от 7 евро (Швеция) до 10 евро (Дания). Едно възможно обяснение може да е относително ниския разход на административните дейности, разходите на системата за обезщетения и, от друга страна, средното заплащане за относително умерен пациент (10 000 евро във Финландия и Швеция, 22600 евро в Дания). Броят на жалбите, уредени в съд, е много малък: 0,1% в Швеция, 0,3% във Финландия, 0,5% в Дания. Няма посреднически или арбитражни системи. С оплакването, пациентите, на първо място, искат да получат обяснение от отговорния лекар, после очакват извинения, а най-накрая стои искането за обезщетения. В сравнение с други страни, възприятието за медицинската грешка като проблем от страна на населението е много ниско и гражданите изглежда имат повече доверие в безопасността на своята система на здравеопазване. Във Финландия и Швеция бяха положени големи усилия за подобряване на взаимното разбирателство между лекарите и адвокатите.

 

Франция, Германия и Великобритания

 

Съществува сравнително малък брой оплаквания с тенденция към намаляване (Франция) или стабилизиране (Германия и Великобритания). Най-интересния аспект в тези страни са неотдавнашните инициативи, предприети за уреждане на претенции чрез използване на техники за посредничество. Резултатите изглеждат обещаващи: 98% от исковете, заведени в Националното бюро за обезщетение на вреди от здравни грижи във Франция  са постигнали приятелско споразумение.

 В сравнение с други страни, възприемането на медицинската грешка като проблем от страна на населението е доста високо, докато личният опит с жертвите в болниците е твърде малък или много рядък (Германия). С оплакването, пациентите във Франция и Великобритания, на първо място, искат да получат извинения от отговорния лекар, следвано от обяснения и накрая – финансова компенсация. Между 40% и 50% от гражданите в тези страни смятат, че пациентите трябва да се притесняват за възможността от сериозна медицинска грешка. Във Франция и Великобритания, гражданите имат високо ниво на доверие, че лекарите няма да сгрешат (86% във Франция, 79% - Великобритания), а в Германия процентът е 63%. В тези страни бяха предприети инициативи за подобряване на взаимното разбирателство между лекарското и адвокатското съсловие.

 

Италия, Испания, Португалия, Швейцария, Словакия, Исландия

 

Това е една доста разнообразна група, но има някои общи черти при професионалната отговорност на лекарите. Нито една от тези страни не може да предостави такива данни за различните аспекти на професионалната отговорност на лекарите като брой на оплакванията (Италия, Исландия и Словакия предоставят ограничени данни), брой на обезщетените оплаквания и разходи за професионална отговорност на лекарите на един човек от населението. Много голям брой оплаквания се разрешават в съда (86% в Италия и 100% В Португалия). Системи за посредничество при разрешаване на оплаквания в случаи на медицинска отговорност в тези страни се използват при ограничен брой случаи или не съществуват. Макар тенденцията тук да е по-неясна отколкото в другите групи страни, наличните данни ни подсказват, че, когато правят оплакване, пациентите в тези страни искат, на първо място, да получат финансово обезщетение, следвано от извинения и предотвратяване на повторение на грешките, като възпиращ ефект.

Коментари