Публикация

Осъзнаване на нашите действия

Осъзнаване на нашите действия

Автор: Ивайло Атанасов


Често оценяваме нашето здраве, когато вече ни застигне болестта. Едва тогава разбираме колко по-лесно е било да поддържаме нашето тяло в един оптимален здравословен режим, който да ни позволява да се наслаждаваме на живота и движението без болка, и същевременно, колко е трудно да се преборим с вече изявило се заболяване, което ни ограничава физически или най-малко ни създава известен дискомфорт. Обикновено болестта не настъпва мигновено, дори в някой случай тя може да се изявява в продължение на десетилетия. Игнорирайки тези сигнали, отказвайки да променим, било то, нашият модел на движение, начина на седеж или хранене, или дори начина си на живот, принуждаваме нашият мозък да компенсира, създавайки нефункционални модели. С времето, компенсаторният модел води до патологична изява – промени в костите и ставите, кръвоносните съдове, вътрешните органи и т.н.т. Ако сте от хората, които осъзнато правите нещо против тялото си, надявайки се да ви се размине, бъдете сигурни, че това ще се отрази на вашето бъдещо здраве. Всъщност, бъдещето няма никакво значение, а само това което ще направим днес, защото частица от днес ще усетим в нашето утре.

Коментари