Публикация

Основни критерии за включване на участник в клиничното проучване CLEAR

Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване за оценка на ефектите на бемпедоева киселина (ETC-1002) при пациенти със статинова нетолерантност


 

Основни критерии за включване на участник:

 

  • Предоставено подписано информирано съгласие
  • Пациентът е съобщил за непоносимост към статини, дефинирана като неспособност да понася 2 или повече статина, единият от които в ниска доза, поради нежелана реакция, която е отшумяла или се е подобрила след спирането на терапията със статини.
  • Пациентът е на възраст между 18 и 85 години
  • Мъже или жени, които не са бременни или кърмачки
  • При гладуване LDL-C ≥100 мг/дл (2,6 ммол/л) към скрийнинг
  • Анамнеза за ССЗ, вкл. документирано наличие на едно или повече от следните:                             

- Заболяване на коронарните артерии,

 

- Симптоматична периферна съдова болест

 

- Мозъчносъдова атеросклеротична болест,

 

или

Висок риск от събитие на ССЗ, например:

- Резултат за риска по Reynolds >30% или

- Резултат за риска по SCORE >7,5% в продължение на 10 години

или

- Резултат за калций в коронарните артерии >400 Agatston единици (AU)

 в даден момент в миналото,

или

- Пациенти с Диабет Тип 1 или Тип 2 на възраст >65 години (жени) или >60 години (мъже)

 

Свързани публикации:

Критерии за изключване на участник от клиничното проучване CLEAR

Списък на центровете и лекарите участващи в клиничното проучване CLEAR 

 

Към дискусията: 

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС СТАТИНОВА НЕТОЛЕРАНТНОСТ

 

 

 

 

Коментари