Публикация

Стипендия за студент по медицина

Стипендия за студент по медицина

„ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД предоставя
стипендия в размер на 2400 лв. за учебната 2018/2019 г.
на студент от специалност „Медицина“.

 

Изискванията са студентът да е на възраст до 26 години,
с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2017/2018 г., с
ниски материални възможности и активна извънучебна дейност.
 

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2018 г.

 

За допълнителна информация:
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 3

 

Тел.: 032-602 276, 0879 261 891

 

Е-mail: career@meduniversity-plovdiv.bg

Коментари