Публикация

НЗОК сама ще купува медицински изделия

НЗОК сама ще купува медицински изделия

Националната здравноосигурителна каса да може да заплаща някои медицински изделия директно на производителите и търговците на едро, вместо на болниците, както е сега.

 

Това предвиждат промени в Наредба №10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти на Министерството на здравеопазването, публикувани за обществено обсъждане.

От МЗ се надяват да бъдат оптимизирани разходите на осигурителния фонд за медицински изделия

 

като касата успее да договори по-ниски цени.

Целта е задържане на разходите, както и преодоляване на евентуален дефицит в условията на непрекъснато увеличаващ се техен ръст

-  се посочва в мотивите на министерството.

 

Сега болниците правят търгове за нужните им медицински изделия

 

сами се договарят с производителите и търговците на едро. Така в отделните лечебни заведения цените на едно и също медицинско изделие (стент, протеза) може да са много различни. След това касата плаща на болниците определената пределна цена, а пациентите поемат разликата. 

 

„За разлика от съществуващия механизъм за регулация на цените на лекарствените продукти, заплащани с публични средства, чрез създаден специализиран орган в лицето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, в областта на медицинските изделия такава регулация липсва. Съгласно Закона за медицинските изделия (ЗМИ) има създаден Регистър на медицинските изделия по чл. 31, ал. 2 от ЗМИ, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата. Вносителите на медицински изделия имат задължения да регистрират своите изделия и техните цени, но липсва нормативно регламентирана възможност тези цени да бъдат ефективно контролирани, както и сравнявани с цените на медицински изделия, които се заплащат от здравноосигурителни фондове на държави-членки от Европейския съюз“, изтъкват от здравното министерство.

Здравната каса, както и досега, ще определя максималните стойност, която ще покрива за медицински изделия

Предвижда се обаче осигурителният фонд да определя прогнозно колко средства ще трябват за това на годишна база.

 

Срокът за обществено обсъждане на проектонаредбата е 14 дни.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
Проект на наредба
pdf
Мотиви

Коментари