Публикация

NatAspinH® - алтернатива и допълнение към основната антитромботична профилактика при пациенти с повишен хеморагичен риск ( ВИДЕО)

NatAspinH® - алтернатива и допълнение към основната антитромботична профилактика при пациенти с повишен хеморагичен риск ( ВИДЕО)

Сърдечно-съдовите заболявания остават основна причина за смъртност по цял свят:

  • 29% от всички смъртни изходи са в резултат на тромбоза. В България – повече от 60%
  • С напредването на възрастта намалява продукцията на фибринолитичния ензим плазмин и други протеолитични ензими, нараства коагулацията на кръвта, нивата на фибриногена
  • Повишава се агрегацията на тромбоцитите и нараства риска от атеротромботични усложнения (инфаркт, инсулти, БТЕ).

Проф. Иво Петров – Аджибадем Сити Клиник, XVI Национален конгрес по кардиология

Коментари