Публикация

Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендокринни тумори

Пептид-рецепторна радионуклидна терапия (ПРРТ) при локално авансирали или метастатични невроендокринни тумори

ОБЗОР


Свръхекспресията на соматостатинови рецептори от малигнено трансформирани клетки се използва като таргет за визуализиране на невроендокринните тумори (НЕТи) посредством различни нуклеарномедицински методи и прицелна радионуклидна терапия. Пептид-рецепторната радионуклидна терапия (ПРРТ) е системно цитотоксично лечение със соматостатинови аналози, маркирани с терапевтични радионуклиди, приложимо при неоперабилни, локално авансирали или метастатичниНЕТ-и, експресиращи соматостатинови рецептори. Радиоактивните аналози на соматостатина представляват прототип и най-успешна парадигма на съвременната концепция за персонализираното лечение тераностика (диагностика и терапия) – реализира се специфична диагностика и прицелно ефективно лечение след прилагане на една и съща таргетна молекула, свързана с различни радионуклиди съответно за диагностични или терапевтични цели при прогресиращи авансиралиНЕТ-и.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация ще намерите в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари