Публикация

България подписва ново споразумение с Румъния за сътрудничество в лекарствената политика

България подписва ново споразумение с Румъния за сътрудничество в лекарствената политика

През април 2019 г. министрите на здравеопазването на България и Румъния ще подпишат

ново Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лечение

което ще бъде от полза на гражданите на двете държави при необходимост от лекарства и здравна грижа. До тогава министерствата ще изработят текстовете, които да подобрят Споразумението от края на 2016 г. и да отчитат динамиката на сегашното състояние на здравеопазването в световен мащаб.

 

За това се договориха министър Кирил Ананиев и министърът на здравеопазването на Румъния Сорина Пинтея.

 

Министър Сорина Пинтея пое ангажимент да предостави на България цялата законова рамка на румънската страна, която регламентира използването на въздушен и наземен транспорт за спешна медицинска помощ. В Букурещ действа Оперативен център за спешни ситуации, който представлява успешен интегриран модел, включващ дейности по гражданска защита, спешна медицинска помощ, пожарна безопасност, действия при бедствия, аварии и катастрофи.

 

Министър Ананиев посочи, че е впечатлен от румънския модел и има намерение да го приложи с цел

подобряване на въздушния и наземния транспорт за спешна медицинска помощ

и у нас. За тази цел ще бъде подготвен стандарт, който ясно да указва в кои случаи как да се действа. Когато министерството е готово с предложенията, които ще стъпят и на румънския опит, министър Ананиев ще ги представи пред колегите си в Министерския съвет.

 

Двамата министри обсъдиха и изминалото българско председателство на Съвета на Европейския съюз, като министър Ананиев сподели опита, който страната ни натрупа през този период. Румъния поема председателството в началото на 2019 г. и от месеци работи активно в тази посока, коментира министър Пинтея.

Приоритетите в сектор здравеопазване, които страната е определила

са: антибактериална резистентност, ваксини, достъп до иновативни лекарствени продукти и електронно здравеопазване.

Най-важното е да бъдете честен посредник в комуникацията с държавите-членки на ЕС

- това е основният съвет, който българският здравен министър отправи към румънския си колега.

Трансплантацията на органи

и специално на бял дроб, бяха във фокуса на разговорите между двамата министри, тъй като и България и Румъния имат сходни проблеми в тази област. Северната ни съседка също е асоцииран член на „Евротрансплант“ и в Румъния проблемът с липсата на донори е огромен. Румънският здравен министър обясни, че за да решат проблема, са стартирали Национална трансплантационна програма, която да работи с координаторите по места. В ход е и кампания за насърчаване на донорството. Сменили са и ръководството на агенцията, която управлява процесите, свързани с трансплантациите. Предвидили са и законова промяна за облекчаване на донорството, която до две седмици ще бъде направена. Румъния вече осъществява сътрудничество с чужди специалисти по трансплантации.

 

Министър Ананиев сподели, че същите стъпки е предприела и България, за да се справи с липсата на донори и да осигури възможност за трансплантация на нуждаещите се български граждани.

Коментари