Публикация

Курсовете по BLS / AED на Европейския съвет по ресусцитация, вече и у нас!

Курсовете по BLS / AED на Европейския съвет по ресусцитация, вече и у нас!

Европейският съвет по ресусцитация (ERC) е авторитетна международна организация, учредена през 1989 г., в която членуват 33 Национални съвета по ресусцитация от европейските държави.

 

ЕСР е член на Международния комитет за връзка по въпросите на ресусцитацията (ILCOR), в рамките на който експерти на ЕРС активно участват в създаване на световен консенсус в областта на медицинската наука и препоръки за лечение (CoSTR). ЕСР подкрепя и инициира научни изследвания, свързани с реанимация и издава официалния медицински журнал Resuscitation. Въз основа на научните резултати, ЕСР издава европейски насоки, които са стандарт за ресусцитация и обучение в и извън Европа.

 

Чрез мрежа от Национални съвети по ресусцитация, организатори на курсове, директори на курсове и инструктори, ЕСР провежда обучение по ресусцитация за хора без медицинско образование и здравни специалисти. ЕСР определя стандарт за предоставяне на висококачествено обучение и сертифицира участниците, които успешно завършват курсовете.

 

България е една от малкото европейски страни, която няма Национален съвет по ресусцитация, член на ЕСР. Поради това, до скоро курсовете на ЕСР не се провеждаха у нас и всеки желаещ да получи признат европейски сертификат беше принуден да потърси възможност в някоя от съседните ни държави.

 

От 2018 г. група инструктори от Училище по първа помощ на FirstAidbg.com преминаха обучение към ЕСР и се сертифицираха като инструктори по BLS към ЕСР, което постави началото на провеждане на тези курсове и в България.

 

Коментари