Публикация

Виртуалната реалност облекчава болката

Виртуалната реалност облекчава болката

 За разлика от традиционните процедури по рехабилитация , технологиите във виртуална реалност отвличат вниманието на пациента от болката и действат антистресово, според проучване, публикувано в   The Clinical Journal of Pain. Обосновката за използването на VR като разсейване на болката е ,че  всяко лице има  ограничено количество внимание, налично в даден момент, а именно VR се конкурира с болката за този ограничен  ресурс. Съзнателното внимание е като прожектор. Обикновено тo е фокусиранo върху болката .VR “ примамва” този прожектор във виртуалния свят и редуцира болката. Поставянето на пациента в тази виртуална среда, ангажира вниманието му изцяло, изпълнявайки различни двигателни и когнитивни упражнения, постигайки определени цели.

   Системите за виртуална реалност  вече имат голямо приложение, с успех и в медицината. Neuroforma e   модерна терапевтична система, която използва мултисензорна симулация, за да подобри рехабилитацията при пациенти с неврологични, пост-травматични състояния, при деца и възрастни.  

  Виртуалната реалност активира мозъка по един различен начин като поставя пациента в една  интересна  и непрекъснато мотивираща го среда.  Освен това има незабавна обратна връзка, която следи реакцията на организма и правилното изпълнение на поставената задача. VR технологиите отварят един нов прозорец в медицината.

Иновациите и екипът от професионалисти винаги са били ключ към успешната работа и повече удовлетворени пациенти! МБАЛНП „Свети Наум“  е пример за това как съчетава и двете неща- освен добри специалисти, болницата върви в крак с времето като осигури на своите пациенти съвременна и качествена грижа- първата си рода си система за рехабилитация във виртуалната реалност- Neuroforma.  

 Новите технологии вече не са бъдеще, те се превърнаха в наше настояще.  

 

 

Коментари