Публикация

При инсулта всяка минута е важна!

При инсулта всяка минута е важна!

 За съжаление, липсата на осведоменост е реална опасност!


Жертвата на мозъчния инсулт (STROKE) може да понесе тежко увреждане на мозъка, когато хората наблизо не разпознават симптомите на инсулт. А те са:

 

Smile- Помолете лицето да се усмихне 
Talk- Помолете лицето да говори
Raise- Помолете лицето да вдигне двете си ръце

 

Ако той или тя имат проблеми с една от тези задачи, обадете се веднага на спешна помощ! 

Друга индикация за инсулт е:
Ако езикът е „изкривен“, ако отиде на едната или на другата страна.

 

 Можете да спасите живота на някой, като споделите тази информация с повече хора! 

Коментари