Публикация

НОВОСТИ В ТЕРАПИЯТА С GLP-1 РЕЦЕПТОРНИ АГОНИСТИ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ​

НОВОСТИ В ТЕРАПИЯТА  С GLP-1 РЕЦЕПТОРНИ АГОНИСТИ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ​

Доц. д-р Пламен Попиванов, дм - ендокринолог в УМБАЛ " Александровска", Главен асистент в Катедра по вътрешни болести, МУ - София

 

Вижте втория видеоматериал от проекта " Дигитален колеж по диабет" на тема "Новости в терапията с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет" . В него доц. д-р Пламен Попиванов, дм атрактивно представя сравнителна информация за новитe възможности на GLP-1 рецепторните агонисти при лечение на захарния диабет.

 

Включете се

Коментари