Публикация

Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции

Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции

Пекова Л, Николаева-Гломб Л, Баймакова М. Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции. Мединфо 2018; 18(8): 60-65.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

17 юни 2019

Прикачени файлове

pdf
MedInfo, 2018, 18(8), 60-65

Коментари