Публикация

Кирил Ананиев: Болниците имат готовност да увеличат доходите на медицинския персонал

Кирил Ананиев: Болниците имат готовност да увеличат доходите на медицинския персонал

Три са основните момента в изготвената от здравното министерство Методика за формирането на разходите за персонал и формирането на работните заплати.

 

Това стана ясно от думите на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, който днес посети варненската многопрофилна болница „Света Анна“.

 

Според методиката:

 

  • първо, разходите за персонал трябва да бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получава конкретното лечебно заведение;
  • второ – допълнителните плащания за постигнати резултати не могат да надхвърлят 50% от общите разходи за персонал, с изключение на допълнително разпределение на приходите, които идват от клинични проучвания и от приходите от извършени услуги, утвърдени по ценоразпис на лечебното заведение;
  • трето – максималният индивидуален размер на допълнителното материално стимулиране за немедицинския персонал не може да надхвърля 80% от основната заплата, а за медицинския персонал не може да надхвърля три пъти размера на основната работна заплата.

До момента представих Методиката за формирането на разходите за персонал и формирането на работните заплати пред ръководителите на девет от областните болници, като днес следобед във Велико Търново ще се срещна с директорите на областните болници в градовете Велико Търново, Ловеч, Габрово и Русе. Мога да определя Методиката като комплексен документ, който дава решения на много от въпросите относно формирането на възнагражденията на персонала, изтъкна пред журналисти във Варна здравният министър.

 

По думите му

картината в различните болници е различна и не може да се говори в абсолютни числа

тъй като и самите лечебни заведения обслужват различен брой пациенти, имат различни нива на компетентност и структури, съответно и разполагат с различен обем приходи.

 

Министър Ананиев посочи, че

важен акцент в методиката

е и съотношението при определянето на работните заплати между санитар, професионалист по здравни грижи и лекар. Предложението на МЗ е то да бъде 1 : 1,7 : 2,2. При други равни условия това съотношение ще осигури постигането на нивата, заложени в Колективния трудов договор.

Срещата ми с представителите на 9-те болници показва, че налице е различен механизъм за формиране на работните заплати – в едни болници предпочитат полученото увеличение да се използва за повишаване на основните работни заплати, с което съответно те се приближават до заложеното в КТД. В други лечебни заведения обаче ръководствата и самият медицински персонал избират увеличение на основните работни заплати с по-бавни темпове, а по-голямата част от получените средства да се дадат под формата на ДМС, като аргументът на вторите е, че по този начин се стимулира персоналът, който изнася най-голямата тежест в лечебния процес, отбеляза Кирил Ананиев.

Увеличението, което се предвижда в повечето от тези 9 областни болници, ще бъде между 150 и 250 лв. То трябва да е факт от 1 юли, като ръководството, персоналът и синдикатите ще преценят дали същото да бъде получено под формата на увеличение на основната работна заплата, под формата на ДМС, или съчетание от двете, коментира още здравният министър.

 

Болниците имат готовност да увеличат доходите на медицинския персонал

 

За пореден път министър Ананиев подчерта, че

увеличение от две работни заплати е невъзможно

тъй като възнагражденията са в пряка зависимост от извършената дейност. Целта на МЗ е постигане на нивата, предвидени в КТД, категоричен беше Ананиев.

 

„Важно е да подчертаем, че средните брутни работни заплати в тези 9 болници са между 1200 и 1400 лв. за професионалистите по здравни грижи, а на лекарите са значително по-високи“, уточни още министърът.

 

Той допълни, че

през септември предстои да бъде направен анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК

и в случай, че има спестен ресурс, същият ще бъде насочен приоритетно към болничната помощ.

Коментари