Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г. - електронна версия

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2019 г. - електронна версия

В Третата Национална конференция „Общественото здраве - капиталът на бъдещето” участие взеха 200 човека. Бяха подадени 95 резюмета, а 67 пълнотекстови статии, представени на научния форум, са поместени

в електронната версия на сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2 за 2019 г.

на сайта на БНДОЗ (https://bssph.org) на линк:

 

https://www.dropbox.com/s/y4eeofp7n0je95x/ZPM%20el.%20versia%20-%20final.pdf?dl=0

 

Коментари