Публикация

НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАСТАТИЧНИ ТУМОРИ

На 11.04.2019г. екипът на клиниката по Интегративна медицина в гр София, с ръководител Д-р Дамянов, публикува в престижното американско списание: Annals of Clinical Case Reports статия озаглавена: A New Treatment Method of Advanced Metastatic Tumors. Представени са два случая на успешно лечение на болни с метастатичен карцином на гърда. Резултатите са обещаващи и в момента в процес на лечение с този метод в клиниката са 35 болни. След завършване на терапията на тези болни предстои издаването на нова публикация.

Прикачени файлове

Annals of Clinical Case Reports.pdf

Коментари