Публикация

Човешка гранулоцитна анаплазмоза

Човешка гранулоцитна анаплазмоза

Баймакова М, Попов ГТ. Човешка гранулоцитна анаплазмоза. МД България, 2020, № 1, 103-109.

 

Научната публикация може да намерите на сайта на "Списание МД":

https://spisaniemd.bg

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

25 февруари 2020

Коментари