Публикация

Признание за ВМА и българската школа по невросонология

Признание за ВМА и българската школа по невросонология

Невролози от 5 държави се включиха в Шестия национален конгрес на Българската асоциация по неврология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ), който се проведе в периода 9-11 октомври 2020 г. в София.


„Форумът беше посветен на новостите в ултразвуковата диагностика на нервната система и поставя акцент върху различните проблеми на диагнозата, лечението и рехабилитацията на съдовите заболявания на нервната система“, заяви проф. Екатерина Титянова, създателят и учредител на Асоциацията и ръководител на Клиника „Функционална диагностика на нервната система“ във Военномедицинска академия (ВМА).


По традиция,

акцентът беше върху социално значими заболявания в неврологията и свързаните с тях гранични области на медицината

а мултидисцинарен екип от невролози, ангиолози, кардиолози, неврохирурзи обсъди ултразвуковата диагностика при каротидна патология, както и възможността за въвеждане на единни критерии при определяне на степента на каротидна стеноза, която се използва като критерии за реваскуларизация, съдова операция или поставяне на стенд.


Част от конгреса беше и международен уебинар, който акцентира върху стила на живот и здраве на мозъка и ефикасността и безопасността на сонотромболизата при пациенти с остър исхемичен инсулт.

Провеждането на форума съвпадна с отбелязването и на 15-ата годишнина от учредяването на БАНМХ

За този период Асоциацията се утвърди като авторитетна научна организация в областта на неврологията и невросонологията, водеща във въвеждането на европейските и световните стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук в неврологията.

 

На тържествена церемония след официалното откриване на конгреса

бяха раздадени награди за специален принос на редица медици, институции, дружества, журналисти

и други известни личности, които през годините са подпомагали дейността на БАНМХ. Проф. Екатерина Титянова бе удостоена с две награди – за цялостен принос като учредител и създател на дружеството и за създаването на българска школа по невросонология. Сред наградените е и Военномедицинска академия, която ежегодно подкрепя провеждането на националния конгрес и дейността на БАНМХ.

Наградата „Невросонолог на годината 2020“ получи д-р Ивайло Петров

началник на неврологичното отделение на МБАЛ-Шумен и един от първите специалисти, обучени във ВМА за работа с ултразвукова диагностика на нервната система.

 

Част от Конгреса беше и постерна сесия на 29 млади учени и „Арт-терапия“ изложба на картини на пациенти, засегнати от различни неврологични заболявания.

Коментари