Публикация

За някои неизползвани възможности за по-голям шанс за живот в условията на пандемия от COVID-19 Доц.В.Манев /клиничен имунолог/

За някои неизползвани възможности  за  по-голям шанс за живот в условията на пандемия от  COVID-19   Доц.В.Манев /клиничен имунолог/

 

Д О  В С И Ч К И   Б Ъ Л Г А Р И

 

О Т В О Р Е Н О  П И С М О

 

На Вниманието на Министъра на здравеопазването на Република България проф.д-р Костадин Ангелов 

 

За някои неизползвани възможности  за  по-голям шанс за живот в условията на пандемия от  COVID-19 

 

Доц.В.Манев/клиничен имунолог/

 

 Драги сънародници,                                                                                                                                                                                       

Имаме аргументиран  и предложен от нас идеен проект за внедряване  чрез   Министерството на здравеопазването/МЗ/ .Когато още няма нито лекарство, нито ваксина има заведен в деловодството на МЗ с Вх.N 94-1923/ 04.09.2020 :               

 

ИДЕЕН ПРОЕКТ  ЗА АПАРАТУРНА ПУРИФИКАЦИЯ ПРИ СРЕДНО И ТЕЖКО БОЛНИ С COVID-19 "МЕТОДИТЕ ВКЛЮЧВАТ:                                                                                                       

 

1.ПЛАЗМАФЕРЕЗА С ПЛАЗМАОБМЕН/плазматерапия /.                                                                         

 

2.ЕКСТРАКОРПОРАЛНА КАРБОПЕРФУЗИЯ.                                                                           

 

3.СЕЛЕКТИВНА ХЕМАБСОРБЦИЯ НА ЦИТОКИНИ "                                                                               

 

ТЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ  ЗА:                           

 

1.Отстраняване от кръвта на фактори,които  доказано  убиват болните с Covid-19 .               

2.Намиране ново приложение на отдавна известни в токсикологията и други области на медицината апаратурни методи за екстракорпорална  интензивна апаратурна пурификация при средно  и тежко  болни от COVID-19 .                                                                                                                                 

3.Внедряването на иновативен тристепенен апаратурен подход  би дал  шанс за първи път в света за  намаляване смъртността от  COVID-19 с над 50%.                                                                                                                       

Защо като смъртността у нас непрекъснато се увеличава, умират хора от различна възраст и професии,умират и лекари и учители, има ли бъдеще  България ако останем без тях, а децата ни осиротеят без родители ?                                                                                                                            

Защо  повече от месец  няма отговор от МЗ ?  

 

Кратка предистория с хронология:                                                                                                   На 01.09.2020г представихме на ръководството на МБАЛСП „Н.Пирогов” и  обсъдихме  внесения от нас « Идеен проект за тристепенна интензивна  апартурна пурификация при средно и тежко болни с Covid-19 « с Доц д-р Петър Атанасов -Н-к  Клиника по вътрешни болести /КВБ/ със сектор за лечение на усложнения при болни с COVID-19  В подписаното становище се казва :1.«Проектът  съдържа конспективен план за организиране на предварителните изследвания.2.Проектът  предлага една възможност, за патогенетичен подход в лечението с единствена цел намаляване на смъртността, с очакван прогностичен ефект над 50%, чрез отстраняване на известните до момента фактори водещи до фатален край”.3. Би следвало държавата в лицето на M3 да съдейства спешно в условията на извънредно положение и пандемия с цел осигуряване на нужното финансиране и пълно съдействие за провеждане на първия етап на предварителните изследвания. Едва след такава подготовка в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" може да стартира проучване в тази насока.4. При успешното им завършване следва да се очаква създаването в страната, в големите градове и държавни болници, поне на пет такива специализирани сектори или центрове".                                                                                                                                                            

Предлаганият от нас патогенетичен подход се подкрепя още от :                                 

 

1.Позитивно  становище  от проф.Татяна Червенякова ,Изп.Директор на  Инфекциозна болница,гр.София .         

 

2. Доц.д-р Иван Гигов –хематолог ВМА.                                                                                                     

3.Възможното му приложение  след внедряване при онкоболни е подкрепено   с публикувани становища от проф.Констанца Тимчева и проф.Асен Дудов.      

 

Пояснение: Вярно е , чe патогенезата при болните с Covid-19 не е напълно изяснена.Може с години  и десетилетия още да не може напълно да  се изясни ,но това ,което вече се знае позволява да се приложи  в предлагания  тристепенен  апаратурен подход за интензивна апаратурна пурификация за отстраняване от организма на факторите ,които могат да убиват болните с К-19.                                                                                        

 

 Внесохме в МЗ още едно друго предложение :                                                                                                                                    

На 12.10.2020 в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ)  регистрирахме  по електронната поща документ с Вх.номер  94-5068

 

До  Министъра на здравеопазването на Република България Проф.д-р Костадин Ангелов,  От Доц д-р ВЛАДИ  ВАСИЛЕВ МАНЕВ /Клиничен имунолог/Председател на Програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака/www.immuno-bg.org,Носител на приза «Изобретател на 2016г «                                                

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ за  внедряване от държавата НА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ/Полезен модел/ ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/  ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА ПРИ ОНКОБОЛНИ, ЗА ПРОФИЛАКТИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ  ЗДРАВНИЯ РИСК В  УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19.                                               

1. У нас има над 350 000 онкоболни потенциално най-застрашената група от COVID-19.             

2.Имаме  регистриран световен приоритет с патент за изобретение на ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/за повишаване имунната защита при онкоболни за намаляване рецидивите на болестта .                                                                                                                                                        

3.В условията на пандемия от COVID-19 същата би могла да се приложи след провеждане на необходимите предварителни предклинични  и клинични изследвания за повишаване неспецифичната имунна защита и  намаляване здравния риск .   

 

За това  питаме:                                                                                                                                 1. Колко  време  е нужно  в условията на извънредна ситуация  на пандемия,  да се получи  отговор  от  МЗ ?      

 

2.Защо държавата се бави да разреши и  осигури нужните средства на МБАЛСП"Н.ПИРОГОВ " да    се  започне незабавно работа по предложения  "Идеен проект .... " с обоснован шанс за намаляване смъртността от Covid-19 над 50%  при  налично  позитивно отношение от ръководството на най-голямата  държавна болница у нас за спешна помощ ?                                                                       

 

3.Защо се бави финансирането на проекта при условие,че медиите съобщиха ,че държавата  дава над 700  милиона лева  на държавната администрация заета с борбата с пандемията  от К-19 ?                                     

 

Уважаеми Г-н Министър на здравеопазването на Република България,

 

Напълно споделяме наскоро декларираната   от Вас  позиция,че когато сме във война с пандемия е повече от нужна единна стратегия и тактика и единоначалие.

 

Уважаеми проф.Ангелов,                                                                                                                Имаме към Вас още  няколко въпроса :

 

1. Защо още няма написана   "Единна стратегия и тактика в лечението на болните с COVID-19 "?                                                                                                                                             

 

2.Кой контролира как , кога и какво се прилага в различните стадии на болестта  и се лекуват болните  с Covid-19  ,при условие, че квалификацията и опита на лекарите не е еднаква ,а има  все повече млади лекари, почти без опит и квалификация? Дали липсата на единна стратегия и тактика не е една от причините  за стръмното покачване на смъртността от Covid-19 ?                                   

 

3.Всички ли лекуващи лекари знаят и прилагат няколко важни факти в терапията на болните с К-19, а именно :                                         

 

3.1.Противовирусните средства/Ремдесивир и лечение с кръвна плазма  има значим  ефект в първите 2-3 дни и най-късно до 7-8 ден от заразяването.                                         

 

3.2.Декстаметазон  или други  кортизонови и противовъзпалителни препарати ,както и антикоагулантна терапия   следва  да се прилагат  в по-късен етап и др. Нужно е  без отлагане , спешно и като колективен труд  да се напише "Стратегия и тактика в лечението на болните  с  К-19 "   

 

4. Знаете ли за нашите предложения ? Докладвани ли са Ви Г-н Министър или не са  поради неразбиране важността им от някой чиновник или  са тенденциозно укрити?                        

 

Драги сънародници ,                                                                                                                                             

Не е време да се сочим,кой,какво и защо не е направил през изминалите месеци и години за да продължава  България още да бъде  на последно място по медицински науки  сред страните членки на ЕС .                                                                         

 Времето сега изисква без излишно бавене,управленски надпартийни решения, за обединение  на знания и усилия на целия интелектуален потенциал на нацията в медицината,  какво полезно може да се направи за опазване здравето и живота на всеки от нас.                                         

 

Такъв призив  отправихме в медиите на 18.03.2020г.Остана  за сега "глас в пустиня",но  постави и още въпроси:

 

1.Защо не се ползват знанията и опита у нас за провеждане на имуноглобулинова терапия за ефективно и безвредно   потискане на вродения имунитет,който е  свръхактивиран и убива тежко болните с  COVID-19  ? Такъв богат опит   у нас има  Доц.Емилияна Конова -клиничен имунолог ,Център за репродуктивна  медицина към МУ гр.Плевен ,при овладяване на спонтанни аборти  и  спасяване на бременността.  

 

2.Защо не се ползва опита при лечението на болните при Covid -19с  с  Хлорохин   и познанията на ревматолозите? Те у нас имат най-голям опит с този препарат  от няколко десетилетия.За това  при тях не се допускат или рядко усложнения от  странични ефекти, докато  мнението на инфекционистите  се базира на техния скромен опит от няколто месеца. С  Хлорохин ревматолозите  лекуват  вкл. и  белодробните усложнения при болните с Ревматоиден артрит ,каквито са  сходни и при болните с Covid-19 . По темата повече може да се пита  проф.Рашо Рашков ,завеждащ Катедрата по ревматология при МУ София , първа диплома у нас по ревматология. 

 

3.Ползва ли се  и как интелектуалният потенциал на нацията в медицината, когато има български професор в МУ Варна ,проф. д-р Лиана Герчева д.м.н.  защитила  голяма докторска дисертация  и е  най-компетентния  у нас специалист , експерт  по темата,  сродна на тази за  ендотелната микротромботична ангиопатия ,каквато настъпва и убива  болните с Covid-19 ?

 

4.  Как се ползва интелектуалния потенциал на нацията в медицината в частност в имунологията и  търси ли се  мнението по темата за Covid-19 на първата диплома у нас по специалността имунология/автор на настоящата статия/ ? Той е  с най-много иновативни приноси , с регистриран световен приоритет  и  признати патенти за изобретeния в областта  на  имунологията . Те   включват  и  шансовете  да се внедри и ваксина за постигане неспецифична профилактика на онкоболните в условията на пандемия от Ковид-19 .                                 

 

 5.КОЛКО ДЕЙСТВАЩИ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ СЪВЕТИ СА СФОРМИРАНИ И ВИ ПОДПОМАГАТ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ К-19 ? 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ МНОГОКРАТНО ОТ САМОТО НАЧАЛО НА ПАНДЕМИЯТА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН НАУЧЕН СЪВЕТ, СЪСТАВЕН ОТ ХАБИЛИТИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ИЗБРОЕНИТЕ ОТ НАС 11 МЕДИЦИНСКИ ОБЛАСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ.    

 

6.Защо България още продължава да бъде на последно място по медицински науки сред страните членки на ЕС? Това е така, защото няма нито една специализирана медицинска структура/Център или Институт/ за правене на иновативна медицина в областта на Т-клетъчната  имунология на туморите и др. предизвикателства в медицината. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ от  ГОДИНИ  да има такава  ИНОВАТИВНА ИНСТИТУЦИЯ. Не е трудно да се разбере, че за да  има прогрес на медицинската наука е нужна и структура с нова функция за правене на иновативна медицина. За такава  пледираме от мното години и полагаме усилия за разкриване на Център/Институт/ .                                                                              

 

7.Защо в Министерството на здравеопазването/МЗ/ няма отдел за иновации и иновативно развитие на медицината ? 

 

8.Защо години нямаме отговор от МЗ на въпроса:Когато има регистриран световен приоритет с патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление,онкология/Имунотерапия на рака и др./ има ли и по  кой закон ако има, държавата  е длъжна да изкупи патента, да инвестира в неговото внедряване? След успешното му внедряване, вече като собственик на интелектуалната собственост/патент за изобретение или полезен модел /  държавата продава лицензии и си възвръща многократно вложените средства.       Такъв действащ закон има в Германия .                                     

 

9.Защо не се ползва опита  и нормативната  база каквато е  във водищите страни в иновациите /Германия за ЕС ? Този въпрос задаваме от много години на МЗ в неефективна кореспонденция /маратон /. Още няма адекватен отговор. 

 

10. Повече от 5/пет / години предлагаме на МЗ да се създаде"Временен /тематичен / мултидисциплинарен консултативен съвет" за подпомагане внедряване на иновации признати с патенти за изобретение в стратегически области на медицината, важни за държавата, каквото е онкологията и имуно- терапията. Защо години получаваме формални отговори,а няма конкретен

отговор  и по този въпрос ?                                                                                                                 

 

Уважаеми Г-н Министър,     

Когато още няма нито лекарство, нито ваксина при Ковид-19 :1.По предложения  от нас "Идеен проект...." за внедряване  чрез   Министерството на здравеопазването/МЗ/нямаме отговор по  заведено предложение в деловодството на МЗ с Вх.N 94-1923/ 04.09.2020                                                                                                                                                   

 

2.  Моля да получим Вашия  отговор по наше  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вх.номер  94-5068/12.10.2020г за  внедряване от държавата НА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ/Полезен модел/ ПОЛИВАЛЕНТЕН ИМУНЕН КОМПЛЕКС /ВАКСИНА/  ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИМУННАТА СИСТЕМА ПРИ ОНКОБОЛНИ, ЗА ПРОФИЛАКТИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ  ЗДРАВНИЯ РИСК В  УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19            

 

Като един от водещите имунолози, доброволно и безвъзмездно, приех като лично предизвикателство световната криза с пандемията от Ковдид-19 .Посветих повече от 8 месеца, почти денонощни усилия в писане на публикации и предложения до МЗ за създаване на условия за разработване и внедряване на иновации за  борба с COVID-19.                                                                                                           

Дали борбата с родната ни българска бюрокрация и бездушие е безнадеждна и  безсмислена?       

 

Уважаеми сънародници,                                                                                                                   

 

ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ НЯМА!                                                                                                                     

 

За това подкрепете  петицията ни  :           

 

https://www.peticiq.com/243314

Петиция:

Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване.

 

Моля, популяризирайте петицията и със   Съобщение №7 към нея ,да се знае истината за да има повече шанс за живот в условията на пандемия,да   се подкрепя    от  приятели, близки  на  онкоболни и  от всички потенциално застрашени рискови групи. /Съобщение №7 за COVID-19  /

 

Пазете се и бъдете здрави !                                                                                                               

                                                 

Доц.д-р В.Манев


 /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака  /www.immuno-bg.org / Носител на приза «Изобретател на 2016 «

Коментари

Благодаря за логичните въпроси които дават и отговор на актуалните проблеми в лечението на това ново заболяване Трябва да се чуе мнението на експертите като Вас За маските разбрахме Решението ще го вземат чиновниците и мислещите клиницисти и ще го приложатПовече светлина в тунела и хипопотамска бързина в гасенето на пожара-както се вижда- пламна гората

Уважаеми Д-р Кондов, благодаря за подкрепата.                                                         Сега е важно да се популяризира знанието. Проблемите с К-19 е огромно  предизвикателство.То идва сякаш  за да може да се преодолее академичната надменност, егоцентризма, честолюбието, самочувствието на овластени  хора, които бъркат не рядко  управленската си  позиция със знанието .За това не се интересуват от друго или от повече мнения при изработване на важни решения за болните и  за  обществото.  Нужна е гласност за безусловно опазване и пълноценно използване на целия интелектуален потенциал на нацията в медицината. В противен случай забавянето може да се окаже фатално и ще се плаща с все повече  човешки живота .Бъдете здрав !              Доц. В.Манев