Публикация

ПРОТОКОЛ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПАРТНЬОРИ С РЕПРОДУКТИВНА ДИСФУНКЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПАРТНЬОРИ С РЕПРОДУКТИВНА ДИСФУНКЦИЯ

   Стерилитета/инфертилитета заема до 20% от прегледите на акушер-гинеколозите. От тези пациенти 8 до 10 % ще трябва да бъдат насочени към специализираните клиники по асистирана репродукция.

  Репродуктивната дисфункция може да бъде поради женски, мъжки или смесен фактор. На практика, рядко се среща само една единствена причина за инфертилитета и винаги има причини, които могат да засегнат индиректно единия или двамата партнньори.

   Партньорите, които имат такива проблеми, трябва да бъдат третирани от мултидисциплинарен екип, който е специализиран в лечението на репродуктивната дисфункция, като по този начин се увеличава вероятноста от благополучен изход.

   Поради факта, че фертилноста е силно зависима от възраста на жената и с нейното увеличаване се намаляват шансовете за благоприятен изход, разработих представения протокол за изследване на партньори с репродуктивна дисфункция

   Целта на този протокол е да се осигури правилното и бързо изследване на инфертилната двойка, като бъде насочена към репродуктивния специалист с точните и актуални изследвания, избягвайки по този начин излишното им дублиране и финасово натоварване на пациентите. По този начин се надяваме да съкратим още повече процеса на изследване и лечение.

   Този протокол е насочен основно към колегите акушер-гинеколози, които не са тясно специализирани в третирането на пациенти с репродуктивна дисфункция.

   Изтеглете оттук разработения протокол за изследване на партньори с репродуктивна дисфункция.

Прикачени файлове

Протокол за изследване на двойка ...

Коментари