Публикация

Саморегулацията - ключ към постигане на цели

Саморегулацията - ключ към постигане на цели

 

 В годината на „новото нормално“ на фокус е индивидуалното самосъзнание, колективната отговорност с акцент върху психичното здраве и успешната адаптация. Много от нас си дават новогодишни обещания, които в крайна сметка не изпълняват. Новата година е добър повод за постижения, реализрани мечти и личностен растеж. Ето защо e важно да учим и прилагаме работещи модели,които да ни помогнат в реализиране на целите, редуциране на стреса и невротичните проявления и повишаване на самооценката. 

   ➡️Психологическата саморегулация е изпитан и работещ процес, който включва контрол над емоциите, мотивацията и постигането на краткосрочни и дългосрочни цели. Също така отразява и развива способността ни да се възстановяваме след разочарования и травматични събития. Учи на конкретност, контрол и ни държи в реалността. Дели се на няколко фази:

⚜️Фаза 1 – Осъзнаване и поставяне на цел. Тук следва да си задаем въпроса „Какво искам?“ – конкретно и ясно. Важно е целта да се базира на реалността и отправната точка, от която тръгваме. Така например ако човек иска да отслабне или да спре пушенето е необходимо да си даде сметка какво прави сега, за да поддържа поведението си и да работи над алтернативи. След това да си постави краткосрочни цели, отговарящи на неговия темп. Целта е създаване на чувство за контрол и управление на целта, а не налагане и фрустрация. Препоръчвам воденето на дневник, в който да бъдат записвани всички етапи от процеса - от краткосрочните цели, през емоционалните реакции до напредъка или застоя. 

⚜️Фаза 2 – Активно преследване на целта. Много хора попадат в капана на завишените очаквания точно в тази фаза.Запомнете: „Активно“ не означава „незабавно“,т.е. ако очакваме бързи резултати за кратко време и те не се случат, сме склонни да се откажем и да се почувстваме тъжни,гневни или разочаровани. Направете си План за действие – подробен, обмислен и етапен. Нека той е базиран на ежедневни, седмични и месечни активности. И задължително си давайте обратна връзка – отбелязвайте напредъка си, трудностите и всички аспекти на промяната. Зачитането на малките успехи действа като гориво за по-големите. Окуражавайте се, но не се наказвайте. Бъдете добри към себе си, учете от грешките. Все пак Вие правите това на което сте способни – нито повече, нито по –малко.

⚜️Фаза 3 – Поддържане на постигнатата цел. Когато вече достигнем до целта, следва да я поддържаме и дори да я надградим. Третата фаза дава поле за нови цели и повишава усещането за справяне и напредък, а от там – самооценката и личния опит .Така постигаме не само своите цели, но и заразяваме околните с проактивност. Получаваме тяхното доверие и подобряваме междуличностната комуникация. Представете си поддържането на постигнатото като рутина – вече сте отработили стратегиите, виждате какво работи за Вас и продължавате да вървите по познатия път. Знаете какво Ви е коствало да превърнете мечтата в рутина, така че никога не го забравяйте. Обърнете внимание – поддържането на постигната цел става чрез постоянно превключване към всяка една от предходните фази

 

❗❗Накратко: Прилагането на саморегулация има три основни положителни ефекта: (i)ефект на седация (снижаване на емоционалното напрежение), (ii)ефект на възстановяване (предпазва от преумора),(iii) активиращ ефект ( повишаване на психофизиологичната проактивност). Дава ни яснота и план за действие при поставена цел,както и чувство за контрол и отговорност към самите себе си. Освен това разширява и развива ресурса на личността и подпомага сектетирането на т.нар. „хормони на щастието“ –допамин, серотонин, енфорфини и окцитоцин. Саморегулацията е избор, който учи на умения – когато попаднете в неприятна и трудна ,ситуация да не бъдете просто жертва на случващото се, а активен участник, който е взел живота си в ръце.✅

 

Нина Петкова - Клиничен психолог

Коментари