Публикация

Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“

Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“

Министерството на здравеопазването публикува Наредба № 6 от 31 декември 2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“.


Лечебните заведения следва да приведат дейността си в съответствие с документа в срок до 6 месеца от влизането му в сила


Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 21 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести“ (обн., ДВ, бр. 54 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2010 г., бр. 32 и 106 от 2014 г.).


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

naredba-med-standart-infekciozni-b...

Коментари