Публикация

Значимостта на личната грижа, хигиена и инстинкт за самосъхранение

Един от най-масовите въпроси в отминаващите две календарни години е – „пазят ли маските? „ , което вече някак не така значимо днес, защото можем да отчетем като приключил третият пик на заболеваемост от COVID-19  ?

 

Реално – да, маските пазят , НО само когато са определен тип, FFP , FFP-2 стандарт и по-висок.Има  и друг аспект, който някак във времето ни обягна.Ние , медицинските специалисти , пропуснахме да вменим на обществото няколко факта, повлияващи неговото здраве :

 

-          Не всяка маска предпазва от COVID-19

-          Не всяка маска предпазваща от COVID-19 е препоръчителна за употреба за широката част от населението, визирам пациентите с хронични белодробни заболявания, като ХОББ и астма, интерстициалните белодробни заболявания ,пациентите с едем на бял дроб , алергични прояви в активна фаза и прочие.При тях маските стандарт FFP2 и по-висок клас – създават предпоставки за хипоксия и припадъци.

-          Маската, покриваща критериите за защита от COVID-19 използвана в близост до потвърдено боледуващ пациент - да се използва ЕДНОКРАТНО.

-          Маската, хипотетично – срещнала се с COVID-19 е нужно да се третира – като опасен отпадък, а не като битов такъв, което считам за един от най-значимите пропуски на обществото ни до днес, в борбата с COVID-19 – изцяло.

-          Адекватно подбраната маска за ЕДНОКРАТНА употреба – предпазва , само когато е ПОСТАВЕНА ПРАВИЛНО и покрива носа, устата и не оставя отвори и кухини в зоната на допир до лицето.

 

В ежедневната си практика винаги прилагам следните правила за безопасност:

 

-Дистанция

-Дезинфекция

 

В ежедневната си практика в аптечния бранш аз не препоръчвам маските „с клапан“ и тези -  „за многократна употреба“ , тъй като ги считам за рискови при съхранението и  транспорта им след първичната употреба ,смятам ,че е възможно, поради по-високата им себестойност , защитаващият се да я употреби повторно, което увеличава риска от заразяване , дори с обикновен вирус, бактерия или гъба.

 

Рядко се замисляме ,че маските представляват благоприятна среда за развитие на множество бактерии, вируси и гъбички.Те покриват две от изискванията след употребата си  – топлина и влага, които благоприятстват развитието на всичко, което може да бъде в последствие нова заплаха за нашите пациенти.Именно – затова, горещо препоръчвам да доконсултирате пациентите си, особено ако са такива със симптоми – да третират използваните си маски,  като опасен отпадък, да ги носят обезателно, особено ако се налага да напускат дома си , да посещават обществени сгради, общински транспорт и прочие.

 

Считам ,че ако успеем да повишим чувството за отговорност и предизвикаме осъзнато чувство за самосъхранение, грижа и повишена хигиена- ние заедно ще предотвратим множество от бъдещите случаи, не само на COVID-19, а и голяма част от вирусните инфекции, настъпващи именно – при непостоянни метеорологични условия, като в тези дни на „лятото“, което някак – още не е тук с пълна сила.

 

Колеги, бъдете здрави, бъдете успешни, бъдете съвестни и грижовни, нашите пациенти – разчитат на нас и нашата всеотдайност и знания!

Коментари