Публикация

Личната ХОББ история на Ева Калмар

Личната ХОББ история на Ева Калмар

Пациентите винаги са в центъра на лекарската грижа, но рядко има възможност да споделят своята гледна точка.

 

В това видео Ева Калмар,

пациентка с ХОББ споделя личния си опит

както с историята на заболяването си, така и с това как са реагирали медицинските специалисти на нейните спимпоми, как е протекло самото заболяване и какви са нейните препоръки към здравната система .

 

Вижте разказа от първо лице:

Коментари