Публикация

По темата: Нужен ли е национален план за рака

Българската клинична онкология ЖИЗНЕНО се нуждае от национален раков план (НРП). Основните проблеми според мен са отразени в прриложеният файл.

Прикачени файлове

по темата за национален план за ра...

Коментари