Публикация

Исканията на БЛС за справедливо разпределяне на икономиите от здравноосигурителни плащания бяха изпълнени

Исканията на БЛС за справедливо разпределяне на икономиите от здравноосигурителни плащания бяха изпълнени

Благодарение на общите усилия на Регионалните лекарски колегии и ръководството на Съсловната организация и след близо четиримесечна последователна работа и отстояваната непреклонна позиция от страна на Българския лекарски съюз за справедливо разпределяне на икономиите от здравноосигурителни плащания, исканията на съсловието бяха изпълнени, а борбата увенчана с успех.


В крайна сметка: с

 

редствата, които са гласувани от Народното събрание в Бюджета на НЗОК за 2021 г. по отделните направления, ще бъдат изплатени

 

на всеки участник, без да се позволи прехвърлянето им в следващата година. Това е записано в подписаната днес от Българскиq лекарски съюз и Надзорния съвет на здравната каса Методика за разпределяне на оставащите средства за здравноосигурителни плащания към края на годината на изпълнителите от първична и специализирана извънболнична помощ.


Принципът, заложен в Методиката

 

е базиран на извършената дейност от всеки изпълнител в извънболнична помощ от началото на годината до края на месец ноември.


Разпределянето на средствата става чрез комплексен подход, при който е дадена различна тежест на дейностите, извършвани в първичната и специализирана извънболнична помощ, в съответствие с приоритетите, по които работи здравната система към момента.


Призоваваме всички колеги, лекари, внимателно да се запознаят със сроковете в настоящата Методика, за да имат готовност да реагират своевременно и да получат полагащите им се средства.


Подробно разписаната Методика и тежестта на отделните коефициенти може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Методика.pdf

Коментари