Публикация

Д-р Томова: Европейският план за рака има 4 стълба

Д-р Томова: Европейският план за рака има 4 стълба

Необходимо е единство, обединяване в цялото общество около въвеждането на Европейския план за борба с рака, с целенасочени и последователни усилия за постигане на сериозен напредък в превенцията, ранното поставяне на диагнозата, терапията и повишаване качеството на живот на онкоболните. Това каза по време на експертна кръгла маса под надслов "Националният план за контрол на рака - мисията възможна"

д-р Антонета Томова, началник на Отделението по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията в Комплексен онкологичен център - Пловдив, където работи от 1988 г. до момента и член на управителния съвет на Българското онкологично дружество и на лекарската комисия към него. Според нея само чрез прилагане на всички иновации може да се гарантира на онкоболните и в най-отдалечените райони на страната достъпна и качествена комплексна онкологична грижа. Ето какво още заяви тя:

 

На 3 февруари 2021 г. Европейската комисия представи своя план за справяне с рака, който е основен приоритет в направление „Здравеопазване“ на ЕС.

Той има 4 основни стълба:

 превенция и профилактика, ранно откриване, диагностика и лечение и качество на живот.

 

Българското онкологично научно дружество е центърът, който обедини онкодружествата и повечето от основните научни дружества у нас за въвеждане на европейския противораков план в страната. Оформи се експертен съвет, който ще привлича и допълнителни специалисти, има национален координатор, който ще бъде  независимо лице. Ще се направят всички необходими стъпки в необходимото време за Националния противораков план.

Разкриват се огромни възможности пред цялото общество

Приемането на европейския план разкрива пред нас като общество огромни възможности да предпазим много хора от това да разкрият злокачествено заболяване или да положим възможно най-добрите грижи за пациентите, които вече са се сблъскали с болестта.

 

Досега не беше изготвен специализиран и целенасочен национален план за контрол на рака. Той ще помогне да обърнем тенденцията по отношение на болестта - вместо да лекуваме напреднали случаи, ще можем, откривайки ранните стадии, да спасим живота на тези хора.

 

Посредством екипна работа, обединяване на усилията на нацията и на равнището на ЕС е възможно да се преодолеят индивидуалните слабости, да се намали тази разпокъсаност и да се отговори на рака с по-ефективни и по-хармонизирани мерки.

Експертният съвет под егидата на Българското онкологично научно дружество ще предложи прагматични решения, които ще отразят специфичните условия в България. Те ще бъдат обсъдени с институциите, с пациентските организации, с бизнеса и медиите. Всички те е важно да бъдат ангажирани в подкрепа на съвместните ни усилия.

Планът за борба с рака се основава на обхващаш всички страни подход и е резултат на обширен процес на консултации. Той трябва да бъде насочен към основните причини за рака – и в училищата, и на работното място, в научно-изследователските лаборатории, в малките и големите градове и в селските райони. Сътрудничеството ще продължи в международен план в установената рамка на СЗО и с Международната агенция за изследване на рака.

 

Ще се изготвят скринингови програми за: рак на млечната жлеза, на маточната шийка, на дебелото черво, а на втория етап – за рак на стомаха, на белия дроб и простатата.

Ще се въведат нови технологии, научни изследвания и иновации за диагностика и лечение, ще се изградят нови национални всеобхватни центрове с цел подобряване достъпа до качествената диагностика и грижа за онкоболните.

Ще стартира инициативата „Диагностика на рака и лечение за всички“

с цел подобряване на достъпа до иновативна диагностика и терапия чрез генетични изследвания и персонализирана медицина.

 

Ще се използват високопроизводителни и изчислителни технологии, изкуствен интелект, Европейски облак за отворена наука, геномика, персонализирана медицина за осигуряване по-добро качество на живот на онкопациентите.

 

Намаляване на неравенството по отношение на рака в целия ЕС – да няма първа и втора категория болни. Ще се създаде регистър на неравенствата– така ще се установят предизвикателствата и специфичните области на действие с цел да се насочат инвестиции и интервенции в ЕС, на национално и на регионално ниво, съгласно европейския план за борба с рака.

 

Осигурено е финансиране на европейския план. Изградена е работна група към Министерството на здравеопазването, която ще провежда редовни срещи с представители на институциите и заинтересованите страни, така че да се работи последователно и България да бъде приобщена към Европейския раков план.

 

Изпълнението на плана ще се наблюдава чрез изпълнението на пътна карта и показатели за напредъка, които ще отразяват действията, включени в плана и ще бъдат мониторирани от групата по изпълнение.

Необходимо е цялото общество да се обедини

за въвеждане на Европейския план за борба с рака с целенасочени и последователни усилия за постигане на сериозен напредък в профилактиката, ранното откриване, лечението и качеството на живот на онкоболните.

 

Медицинските специалисти ще трябва непрекъснато да повишават квалификацията си и да прилагат всички иновации, за да се гарантира на онкоболните и в най-отдалечените райони на страната комплексна, иновативна и качествена терапия.

Мисията е възможна!

Коментари