Публикация

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

 

Баймакова М. Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19. Мединфо, 2021, № 1, 328–330.

 

Baymakova M. Application of Acetylsalicylic acid (ASA) in patients with COVID-19. Medinfo. 2021; 21(1): 328–330.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

08 февруари 2022

Прикачени файлове

Medinfo, 2021, 21(1), 328–330.pdf

Коментари