Публикация

Има ли нормативни условия у нас за иновативен принос в борбата с рака? За Уeбинар 25.02.2022г „Как да се борим срещу рака” :Европейският план

Има ли нормативни условия у нас за иновативен принос в борбата с рака?  За Уeбинар 25.02.2022г „Как да се борим срещу рака” :Европейският план

 

ДОЦ.ВЛАДИ МАНЕВ-клиничен имунолог,Председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака  www.immuno-bg.org

 

 „Ако до 10 години не се направи нещо революционно в терапията  и профилактиката на рака,то болните в страните членки на ЕС ще станат толкова много,че ще започнат да сриват икономиките и на най-развитите държави „

Това заяви  преди по-малко от 10 години, Комисарят по здравеопазване на ЕС .                                                                                                                       

Какво се прави у нас нормативно в подкрепа  иновативното развитие и създаване на нови възможности за  клетъчната имунотерапия на  рака ?

 

Проблемите у нас за иновативно  развитие на  онкологията не само в аспектите  на Т-клетъчната имунотерапия  на рака са изкючително много  и  поставят патентопритежателите от десетилетие в безизходен лабиринт от бюрократични препятствия и  нормативно нерешени проблеми!

 

Посветил съм се на имунологията на туморите от студент от 50 години. Осъществих първия индивидуален план за специализация по клинична имунология през 70-те години на ХХ век.На това законово основание притежавам  първата диплома по „Имунология”, със заповед на Министъра на здравеопазването Академик Радой Попиванов за сформиране „ по изключение и с персонално разрешение на държавна комисия за провеждане на  държавени изпит  по „Имунология „

 

По стратегическата цел за деблокиране и стимулиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет при болни със солидни тумори , започнах  преди повече от 30 години. Имаме регистрирани 2 открития и 2 свидетелства за изобретения..Същите доразвихме  преди повече от 10 години  в пет патента за имунотерапия на рака и два патента за полезни модели.С три от тях участвахме през 2016 г в Национален конкурс за патенти за изобретения и иновации. Получих  приза „Изобретател на 2016

 

Имаме дългогодишен казус повече от 10 години за забавяне внедряването на признати патенти във стратегически важни за държавата направления в медицината, каквито са Т-клетъчната имунотерапия и имунопрофилактика на онкоболните от рецидиви  в частност деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет. В тази област работя от 40 години. Някои от патентованите средства, ако бяха внедрени биха били приложими сега за имунопрофилактика в домашни условия за стимулиране на Т-клетъчния противовирусен имунитет в условията на пандемията от Ковид-19 при  високорискови  възрастови групи.

 

Въпроси:

 

1. Защо у нас нито държавата, нито бизнеса нямат интерес да инвестират за внедряване на регистриран световен приоритет с признати патени  за изобретения в стратегически важното направление за Т-клетъчна имунотерапия на рака  ?

 

2. Защо не се признава и никъде не е разписано у нас,че онкологичното направление и клетъчната имунотерапия на рака са стратегически важни за държавата и ЕС направления  ?

 

Сегашно положение:                                                                                          .

 

1.Държавата по закон финансира само разработки  предложени от академични структури или БАН . / Фонд научни изследвания при МОН / Разработките респ. патентите за изобретения и полезни модели, иновативни „Идейни проекти „ и др. научно аргументирани  предложения ,когато са предложени от частни физически или частни юридически лица не се финансират от държавата!?                                   

Защо няма  у нас такъв закон? !

..                                           

2.Има закон в Германия, страна членка на ЕС, където при регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления, държавата е длъжна по закон да изкупи интелектуалната собственост, когато е частно притежание  и да инвестира в тяхното  внедряване!                                                                                                   

Защо у нас такъв закон няма ?                                                

 

3.Повече от 5 години сме предлагали до МЗ и внасяли предложения в Народното събрание,  Министрите на здравеопазването да ползват правомощията си дадени им от закона ,за законодателна инициатива по поставените проблеми за иновативното ни  развитие в  имунотерапията на рака . „Глас в пустиня”. Защо е така?

 

4.Глобалният проблем у нас  е  нормативен за да нямаме иновативно развитие на медицинската наука  и да сме все на последно място сред страните членки на ЕС  : Защо нормативно няма развитие  в подкрепа  иноваторите в областта на доказано и признато най-перспективно направление в онкологията,това за  клетъчната имунотерапия на рака и някои други области ?                                                           

 

4.1.Защо няма закон, който да задължава държавата да изкупува и придобива интелектуална собственост,когато патента за изобретение е частно притежание от частно физическо или частно юридическо лице и да инвестира в тяхното  внедряване ,когато те са в стратегическо важно за държавата  направление ?.

 

4.2.Защо остава неразрешен от десетилетия  основен и най-важен нормативен казус , няма адекватна държавна политика по иновациите и патентите за изобретения, когато това се отнася до  признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления?                              

 

5.Защо няма адекватно законодателство и държавата от години  и десетилетия е оставила  на патентопритежателите сами  да спасяват иновативното развите на  държавата и народа си, сами срещу бюрокрацията ?   Държавата не е ли да спомага за прогреса на народа си ?                                                                                                               

 

Това може да е законно, но  морално ли е  да бъдат изоставени от държавата си изобретателите в медицинската наука , да правят сами иновативен прогрес ,  сами да внедряват патентите си, работени понякога с години  и десетилетия в полза на държавата?                                                                                                

 

6.Морално ли е  и най-вече не е ли против интересите  и не е  ливредно преди всичко за обществото  и самата държава ,когато  изобретател  или  екип от  изобретатели са оставени  да решават сами иновативния прогрес на държавата, да спасяват стратегически важни за държавата  и  националната й сигурност направления, вкл. в случай на извънредно положение като ПАНДЕМИЯ или прои други социално значими болести, каквито са онкологични и др.                                                  

 

Предложение за законодателна инициатива :                                            

 

1.Спешно е небходимо да се приемат закони за необходимата протекция и мотивиране на иноваторите и изобретателите , когато имат  регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения и патенти за полезни модели, когато са в стратегически важни за държавата направления .В тези случаи държавата със закон следва  да изкупува интелектуалната собственост с патентите за изобретение или патента за полезен модел и да инвестира за тяхното внедряване .Така както е в Германия страна членка на ЕС .                                                                                        

 

2.Нужна е незабавна иновативна политика за стимулиране на иновативния  прогрес от държавата ни, така както се прави от години в Германия,САЩ и Израел. Следва без отлагане да се стимулира  иновативния прогрес от държавата, чрез адекватно законодателство. Има много нормативни документи, но практически са неприложими в изброените конкретни случаи. На основата на ново законодателсто за иновациите, патентите за изобретения  и протекция на патентопритежателите  и др. , държавата Израел, през последните само  8 /осем /години  стана  една от водещите страни в света  по иновациите Патентопритежателите там са уважавани с престижен материален и социален статут.Благодарение на тях държавата Израел, вече е  една от водещите страни и по жизнен стандарт в света ! 

 

Успех !

 

С Уважение

 

Доц.В.Манев-клиничен имунолог /v_manev@gbg.bg /www.immuno-bg.org  , Носител на приза „Изобретател на 2016 „с три патента за имунотерапия на туморите . 

 

25.02.2022 г

София 

 

Коментари