Публикация

Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика

Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика

Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика

 

Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, Плочев К. Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика. Обща медицина, 2019, № 6, 58-63.

 

Baymakova M, Popov G, Andonova R, Plochev K. Rotavirus gastroenteritis: Еpidemiology, clinical manifestations, therapy and prevention. General Medicine 2019; 21(6): 58-63.

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

02 май 2022

Прикачени файлове

General Medicine, 2019, 21(6), 58-...

Коментари