Публикация

Коя бременност е рискова?

Рискови според различните класификации са между 15 и 30% от всички бременности


Бременността е физиологично състояние, но независимо от това в някои случаи има риск от повишена заболяемост, а в други – дори от фатален изход за бременната, родилката, плода или новороденото. Понякога има и късни последствия, засягащи физическото и нервно-психическото развитие на детето и/или здравословното състояние на жената в резултат от усложненията на прекараната бременност.

Рискови според различните класификации са между 15 и 30% от всички бременности. Затова една от най-важните задачи на лекарите – акушер-гинеколози и други специалисти, обгрижващи бъдещите майки, е да идентифицират пациентките с повишен риск от усложнения. Това позволява да се планира ефективна  намеса по време на бременността и раждането, а понякога дори преди планирано зачатие.

Важна роля в превенцията на усложненията имат и семействата, които планират създаването на поколение, както и самите бременни жени. В ХХІ век информацията е много достъпна и всеки трябва да се интересува как да постъпва, за да запази своето и на бъдещото си дете здраве.

Преди забременяването например трябва да се спре приемът и да бъдат заменени определени лекарства (антиконвулсанти, антихипертензивни и др.), както и да се прекрати работата в рискова среда - лъчеви, химически и физически вредности. Затова още при планиране на бременност лекарят трябва да бъде уведомен за хронични заболявания, прием на медикаменти, характер на работата.

Основни социални фактори, обуславящи висок майчин риск: нисък социално-икономически статус; недостатъчни пренатални грижи или липса на такива; самотни майки – неомъжени и без подкрепа на партньор; много млада (под 18 г.) или напреднала възраст (над 30 г.); разстояние до най-близката болница и нивото й.

Основни медицински фактори, обуславящи висок майчин риск:

Те могат да бъдат свързани с предшестващо/съпътстващо бременността заболяване, предишни усложнени бременности и раждания или с протичането на настоящата бременност. Най-важните фактори от тази група са: диабет, уроинфекции, ендокринни, сърдечни, бъбречни, чернодробни, неврологични, белодробни, автоимунни заболявания. Хипертонията, предшестваща бременността или индуцирана от нея, е свързана с рискове от еклампсия. Наднорменото тегло повишава риска от хипертония, гестационен диабет, уроинфекции, оперативни раждания, инфекции на оперативната рана. Предишни проблемни бременности и раждания увеличават риска и за следващите бременности.

Всички майчини рискове влияят отрицателно и върху изхода за плода и новороденото. Някои рискови фактори обаче влияят директно предимно върху плода и косвено (чрез предприеманите интервенции) върху бременната. В тази група могат да бъдат посочени: Вродени аномалии на плода. В много страни при подобни случаи е разрешено прекъсването на бременността до определен гестационен срок. Развити са също и стратегии за пренатален скрининг и диагностика на най-честите вродени аномалии – синдром на Даун и отворени дефекти на невралната тръба.

Преждевременно раждане. Води до проблеми в неонаталния и по-късни периоди от живота и е една от най-честите причини за детска церебрална парализа и нарушено нервно-психическо развитие. Родилен травматизъм. Той може да бъде предотвратен чрез правилна акушерска преценка за начина на раждане, наличие на квалифициран персонал, способен да се справи с екстрени ситуации, възможност за извършване на спешно цезарово сечение.

Своевременното идентифициране на рисковите бременности и адекватното им проследяване в извънболнични и в стационарни условия позволява правилна преценка за времето, мястото и начина на родоразрешение. В резултат на това се минимизират  случаите с неблагоприятен изход и се подобряват качествените показатели на майчиното здравеопазване.


Коментари