Публикация

Домашните кавги подронват женското здраве

Неразбирателството в семейството предизвиква не само емоционални страдания.
Напрежението вкъщи качва невидимо и хормоните на стреса, като при жените това е много по-ясно изразено.

Според медици тежките семейни проблеми правят за жените с коронарна болест риска от сърдечна смърт, остър инфаркт на миокарда и запушвания на кръвоносни съдове три пъти по-голям.


Неразбирателството в семейството предизвиква не само емоционални страдания.
Напрежението вкъщи качва невидимо и хормоните на стреса, като при жените това е много по-ясно изразено.

Според медици тежките семейни проблеми правят за жените с коронарна болест риска от сърдечна смърт, остър инфаркт на миокарда и запушвания на кръвоносни съдове три пъти по-голям.При изследвания на семейни двойки по време на разгорещен спор било установено, че тези, които обсъждали несъгласията си с враждебен тон и нагласа, имали рязко повишение на стресовите хормони епинефрин и ноепинефрин, пише US News and World report.

Отбелязва се, че при жените повишението било много по-голямо, отколкото при мъжете.
В рамките на проучването били направени малки ранички по ръцете на участниците в него. Оказало се, че раните на агресивно спорещите двойки зарастват по-бавно от раните на двойките, които обсъждали несъгласията си по-спокойно.

В същото време мащабно изследване в Швеция върху жени с коронарна болест показва, че за тези с тежки семейни проблеми рискът от сърдечна смърт, остър инфаркт на миокарда и запушвания на кръвоносни съдове е три пъти по-голям, отколкото за щастливите в брака жени.

Според друго проучване, потиснатите и нещастни жени натрупват повече плаки в кръвоснабдяващите мозъка артерии.

Освен това, по-доброто качество на брачния живот дава шанс на пациентите с инфаркт за удължаване на живота с четири години и за по-леко понасяне на болестта.
И в тези случаи жените са много по-уязвими от мъжете, подчертават учените.

Изводът им е, че дрязгите в семейството влияят много по-зле на сърцето, отколкото обикновено се смята.


Коментари