Публикация

В Плевен специалисти от цял свят участват в международен форум по роботизирана хирургия

Инсталирана е и демо система и симулатор за обучение на курсистите


Днес и утре в Телекомуникационния ендоскопски център при МУ-Плевен, се провежда традиционният, шести пореден форум по роботизирана хирургия с практическа част и международно участие. В центъра е инсталирана и демо система и симулатор за обучение на курсистите от Гърция, Румъния и България, които ще преминат интензивно обучение в теоретични и практически сесии върху живи тъкани. Те ще овладеят основните принципи на роботизираната хирургия, ще се запознаят с устройството и функционирането на роботизираната система, с позиционирането на пациента, както и с правенето на хирургични шевове и възли с помощта на робота. Проф. д-р Григор Горчев, ръководител на Телекомуникационния център и на семинара по роботика, откри събитието и бе първият лектор с доклад, който представи 6-годишния опит на плевенския екип по роботизираната гинекологична хирургия. Той изрази своята висока оценка и удовлетвореност от факта, че от март 2014 г. висшето училище разполага с две роботизирани системи, което нарежда плевенския център сред 20-те водещи болници, извършващи роботизирани интервенции в Европа. Втората роботизирана система със симулатор за обучение Da Vinci Si, е от последно поколение и е инсталирана по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Проф. Горчев подчерта, че към момента в Плевен са сформирани и оперират общо четири екипа по роботизирана хирургия – два гинекологични, един урологичен и един новосъздаден екип по обща хирургия. Новият екип по обща хирургия вече извърши първите успешни операции с новата роботизирана система. Екипът е с ръководител проф. д-р Ташко Делийски, зам.-декан на Факултет „Здравни грижи” и хирурзи доц. д-р Сергей Илиев, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести”, ид-р Добромир Димитров, асистент в катедра „Сестрински терапевтични грижи”.Своето приветствено слово към участниците проф. Горчев завърши с второто значимо събитие, което предстои в сферата на роботиката в България – през м. октомври 2014 г. под патронажа на МУ–Плевен, в София ще се проведе ІІІ Международен конгрес по роботизирана хирургия под негово председателство, където видни специалисти от Европа и САЩ ще споделят своя опит в сферата на роботизираната хирургия.

Коментари