Публикация

Микробното число на лактобацилите е решаващо за възстановяване на влагалищната микрофлора

Препаратът трябва да се съхранява в хладилник през целия период на терапията


Микробното число на лактобацилите е от решаващо значение за възстановяване влагалищната микрофлора, така че да се поддържа правилният баланс. Необходимо е то да бъде от порядъка на 109 КОЕ/мл. Нормално е в 1 мл влагалищен секрет да се съдържат 105-107 колониеобразуващи микроорганизми. 90% от тях са лактобацили.

При установена бактериална вагиноза или при субективни оплаквания  е необходимо да се приложи лечение за възстановяване на влагалищната микрофлора. Критериите, на които трябва да отговоря един препарат за възстановяване на флората са:

  • да бъде поставен в капсула за влагалищно приложение;
  • да бъде в лиофилно състояние;
  • микробното число да бъде не по-малко от 108КОЕ/мл;
  • да се съхранява в хладилник през целият процес от производството до момента на приложение на пациента.

Не бива да се прави паралел между хигиенните средства, съдържащи лизати, различни други химически агенти за подкиселяване на средата на влагалището с препарати съдържащи живи лактобацили в лиофилна форма. Последните са единствено възможни от научна гледна точка като приложение при лечение на бактериална вагиноза. Успоредно с предстваителите от род Lactobacillus, би могло да присъства и вид Streptococcusthermophilus, тъй като той има пряко отношение към подкиселяването на средата във влагалищната екосистема. Лечението предвижда унищожаване на патогенните микроорганизми, намаляване на рH на влагалището и трайно повишаване на локалния имунитет.

Единстваният начин за съхранение на жизнеспособността лактобацилите под формата на препарат е в лиофилно състояние. Тогава те са в анабиотична форма (обратимо преустановяване на жизнените процеси), което максимално ги запазва. Попадайки във влагалищната среда, микроорганизмите (лактобацили, стрептококи и други) се събуждат, възстановяват флората и се размножават, надделявайки постепенно патогените. Именно анабиозата дава шанса да се съхранят достатъчно количество (109 КОЕ/мл) микроорганизми така, че при поставянето им във влагалището да се излекува вагиналната дисбактериоза.

За да не се компроментира лечението,  от особена важност е препаратът да се съхранява в хладилни условия през целият период на терапията. Макар и в лиофилно състояние, микроорганизмите поставени при температури над 8оС няма да запазят своята жизнеспособност. При по-дълъг период на неправилно съхранение при по-високи температури (например стайна) микробното число ще падне и микроорганизма ще умре.

" }-->

Коментари