Публикация

За събирането на течност в коремната ми кухина - асцит, има различни причини

При 80 на сто от случаите на пациенти с асцит причината е чернодробна цироза


Събирането на течност в коремната ми кухина - асцит, е сериозен здравословен проблем, за който има различни причини. Сред тях може да са заболяване на черния дроб, рак, застойна сърдечна недостатъчност или проблеми с бъбреците. В повечето случаи причината е напредналото чернодробно заболяване. Приблизително при 80 на сто от случаите на пациенти с асцит причината е чернодробна цироза. Въпреки че точният механизъм на заболяването не е напълно изяснен, повечето теории сочат като причина порталната хипертония - повишено налягане в кръвотока през черния дроб. Като основен принцип се явява дисбалансът между високото налягане вътре в кръвоносните съдове и налягането извън тях. Именно тази разлика в наляганията е причина за събирането на свободна течност. Като допълнителни причини може да се посочат и ниските серумни белтъци, особено албумин. Други фактори, които могат да допринесат за появата на асцит, са солната и водната задръжка. При образуването на отоци обемът на циркулиращата кръв в съдовете се възприема от организма като недостатъчен и отделяните хормони променят работата на бъбреците. Те от своя страна абсорбират повече сол и вода, за да се компенсира загубата на обем. 

В редки случаи повишено налягане в порталната система може да бъде причинено и от запушване на кръвоносен съд в резултат на портална хипертония без цироза. Причина за това може да се окаже един тумор, който притиска порталната вена, или образуване на кръвен съсирек в порталната вена, което възпрепятства нормалния кръвоток и увеличава налягането в съда. Асцит може да се появи и в резултат на злокачествен процес, наречен малигнен асцит, който обикновено се проявява при карциномите на органи в коремната кухина. Панкреатогенният асцит е друг вид, който може да се наблюдава при хора с остро настъпил или хроничен панкреатит.

Най-честата причина за хроничен панкреатит е злоупотреба с алкохол, а на второ място - усложнената жлъчно-каменна болест. Но течност в коремната кухина може да се събира и при травма на панкреаса.
Независимо каква е причината за асцита, той е симптом, който говори за напредване на патологичния процес и изисква бързо уточняване. Лечението обикновено е част от терапията на основното заболяване. Асцитът намалява или изчезва при овладяване на чернодробното заболяване след приемането на предписаните лекарства. Диуретиците също са част от лечението на хроничната застойна сърдечна недостатъчност и някои бъбречни заболявания. При злокачествените заболявания терапията на заболяването изисква оценката на допълнителни фактори и е индивидуална, а панкреатогенният асцит обикновено се резорбира с овладяването на панкреатита. Парацентезата пък е метод на източване на известно количество от асцитната течност и често се ползва освен за облекчаване на пациента и като диагностичен метод.

Между другото:
Като основни условия за чернодробно увреждане и цироза се посочват хроничните вирусни В и С хепатити, както и алкохолната злоупотреба и токсичните увреждания на черния дроб. Съответно това са и пациентите, при които най-често се открива асцит. Друга причина за асцит, свързана с променен градиент на налягания, е декомпенсирана сърдечна и бъбречна недостатъчност, които могат да предизвикат генерализирана задръжка на течности в тялото.

Статията е публикувана в blitz.bg

Коментари